Logo De Trijesprong Leefgemeenschap De Trijesprong
De Ee 70
9201 BJ  Drachten
Tel. 0512-511624
E-mail: De Trijesprong


HomeFoto's
Route


De Trijesprong is een leefgemeenschap in Drachten, opgericht in 1989, die tijdelijk onderdak biedt aan mensen die even een zetje in de rug kunnen gebruiken.

Zo'n 25 bewoners leven in de Trijesprong. Het gebouw is een voormalig internaat dat in de afgelopen 25 jaar flink intern is verbouwd. Er zijn 9 appartementen / woningen en 8 kamers.

In die verschillende ruimtes wonen gezinnen en alleenstaanden, kinderen, jongeren en volwassenen.
Er wonen vogels van diverse pluimage, de één gaat naar school, de ander werkt en weer een ander heeft een uitkering.

Voor hen voorziet de Trijesprong in een dak boven het hoofd en een luisterend oor. Wie hiervoor naar de Trijesprong komt krijgt een 'maatje' toegewezen, die regelmatig de tijd neemt voor een gesprek.
Mensen kunnen hiervoor gedurende een korte periode van enige maanden in De Trijesprong wonen, maar vaak blijven bewoners enige jaren in De Trijesprong.

Iedereen kookt zijn eigen potje en leeft zijn eigen leven. Bijna dagelijks is er gezamenlijk koffie, iedere maand is er een klussendag en op hoogtijdagen, zoals Kerst of Pasen is er een feestelijk diner, brunch of andere activiteit. Verder is het voor iedereen vrij om gezamenlijk met medebewoners op te trekken, of juist zijn eigen dingen te doen.

Regelmatig is er plaats voor nieuwe bewoners in De Trijesprong. Wil je meer weten over de mogelijkheden, stuur dan een e-mail.

©2014 Leefgemeenschap De Trijesprong